Universal Laser Systems - ILS serie

Lasery řady ILS (Industrial Laser Systems) jsou největší a nejvšestrannější platformou, vyráběnou firmou Universal Laser Systems. Jsou navrženy jako výrobní stroj, který zvládne aplikace od prototypů až po automatickou sériovou výrobu. Dodávají se ve dvou velikostech pracovních stolů a mohou pracovat v režimu Pass-Through, kdy jsou obě boční dvířka otevřena, takže je možno zpracovávat materiály neomezené délky. ILS platforma je jediný  CO2 laserový systém na světe, který umožňuje přepínání mezi CDRH třída 1 a CDRH třída 4. Do ILS laserů lze vložit laserové kazety od nejslabší, čili 10 Watt nebo je možno získat maximální výkon 150 watt při použití dvou 75-wattových kazet v duálním režimu. Masivní výkon platforem ILS umožňuje jejich využití jako samostatných výrobních strojů nebo jako strojů, integrovaných do automatické výrobní linky. Kromě základních schopností tohoto stroje je zde ještě několik patentovaných režimů, kterými jsou vybaveny pouze stroje firmy Universal Laser Systems. Jedná se o režim snadné rekonfigurace laserových kazet - Laser Interface+ and Rapid Reconfiguration, který je u ILS součástí základní výbavy. Režim duálního laseru -  Dual Laser Configuration a rychlostní režim Super Speed and Pass-Through jsou volitelné, zvyšují produktivitu a rychlost stroje. Všechny platformy ULS lze vzájemně kombinovat díky jednotné základně komponentů, takže je možno zákazníkovi vyvořit platformu „na míru“ podle jeho požadavků.

SOUHRN

  • Pracovní deska se dodává ve dvou velikostech, umožňujících zpracování materiálu o maximální velikosti 1219 x 610 mm (ILS12.75) nebo 914 x 610 mm (ILS9.75).
  • Laserové kazety jsou volitelně dodávány jednak pro použití jedné kazety (10 W, 25W, 30 W, 40 W, 50 W, 60 W, 75 W) nebo pro použití v duálním režimu (20 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 150 W).
  • Standardní vybavení je Laser Interface +, pokrokové laserové rozhraní pro tisk podle charakteru materiálu, umožňující volbu mezi automatickým a ručním ovládáním.
  • Stejně jako ostatní platformy ULS i řada ILS má ve standardním vybavení Rapid Reconfiguration, možnost snadné výměny laserových kazet o libovolném výkonu bez použití nástrojů.
  • Volitelně je možno objednat Dual Laser Configuration, umožňující spojit dva nezávislé zdroje laserového paprsku (laserové kazety) do jednoho paprsku pro získání většího výkonu a pružnosti.
  • Volitelný režim SuperSpeed  je určen především pro rastrové grafické aplikace a vyžaduje použití Dual Laser Configuration. Jeden zdroj laserového paprsku je rozdělen na dva paprsky, vytvářející paralelně dvě rastrové grafiky.
  • S volitelným režimem Pass-Through umožňují ILS platformy zpracování dlouhých kusových materiálů nebo rolí. Boční dvířka na obou stranách a patentovaný přípojný modul, který má třídu bezpečnosti 4, umožňují změnu platformy z plně uzavřené (bezpečnostní třída 1) na otevřenou (bezpečnostní třída 4).
Műszaki adatok
Specifikace
Főbb jellemzők