Vásárlási feltételek

1. Všeobecné podmínky:

Každá dohodnutá dodávka zboží se považuje za uzavřenou kupní smlouvu podle obchodních podmínek

2. Otevírací doba:


8:30 - 17:00
Papírenská 1 
Praha 6 160 00


 

3. Způsob přijímání objednávek:

e-mail: info@profisignplus.cz fax: 226 200 191

telefon: 226 200 190, 226 200 191

Při objednávkách je nutné uvést přesnou specifikaci zboží podle označení v cenících prodávajícího.

 

4. Platební podmínky:

Zboží je hrazeno kupujícím:

před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem

při dodání zboží v hotovosti

po dodání zboží bezhotovostně (platebním příkazem) v termínu stanoveném prodávajícím

Kupní cena je stanovená dohodou na základě zveřejnění v platebním ceníku. Cenou se rozumí konečná cena v místě provozování prodávajícího. Cena za jiné služby, jako řezání, manipulaci, balení, přepravné apod je účtovaná samostatně. 
Ceníková cena je uváděna v Kč za jednotkové množství. 
Slevy a osobní rabaty z kupní ceny a její úhrady jsou závazné jen tehdy, jestliže byly předem kupujícímu písemně garantovány. 
Kupní cena je splatná v době uvedené na faktuře. Všeobecná splatnost je 10 dní ode dne vystavení. Po třech zakázkách uhrazených kupujícím v hotovosti může prodávající přistoupit na platbu formou faktury. 
Kupní cenu hradí kupující: 1. v hotovosti, při objednávce nižší než 5 000,- Kč bez DPH 2. bankovním převodem proti faktuře (proforma faktuře) 
Při opoždění s úhradou ceny je kupující povinen zaplatit úroky ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení včetně platby nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

5. Doprava zboží:

PROFISIGN plus s.r.o. zajišťuje dopravu zboží prostřednictvím společnosti GLS až na místo zpracování. 
Objednávky na konkrétní termín dodání jsou příjímány nejpozději do 12 hod. předešlého dne. Ceník dopravného po celé ČR: 
hodnota přepravovaného zboží do 4 500,- Kč bez DPH - platba 115,- Kč hodnota přepravovaného zboží nad 4 500,- Kč bez DPH - zdarma (pouze v rámci ČR)

 

6. Závěrečné ustanovení:

Vztahy přímo neuvedené v obchodních podmínkách společnosti PROFISIGN plus s.r.o. se řídí ustanoveními všeobecně závazných předpisů (Obchodní zákoník).